• No : 2135
  • 公開日時 : 2020/03/24 00:44
  • 印刷

チェイサーの車名の由来は何ですか?

チェイサーの車名の由来は何ですか?
カテゴリー : 

回答

英語で「追跡者」という意味。